Pogoji poslovanja


I. Standardni pogoji poslovanja

 

§ 1. Osnovne določbe

(1) Za vse pogodbe, ki jih sklenete z nami kot dobavitelj prek spletnega mesta https://www.guodle.com, veljajo naslednji pogoji poslovanja. Če ni drugače dogovorjeno, je vključitev vaših pogojev izključena.

(2) „Potrošnik“ v smislu naslednjih predpisov je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel, ki ga v veliki večini ni mogoče pripisati niti njegovim komercialnim niti neodvisnim poklicnim dejavnostim. Izraz "podjetnik" pomeni vsako fizično osebo, pravno osebo ali pravno odgovorno partnerstvo, ki sklene pravni posel v okviru svoje neodvisne poklicne ali komercialne dejavnosti.

§ 2. Sklepanje pogodbe

(1) Predmet pogodbe je prodaja izdelkov.

(2) Naše ponudbe na spletnem mestu niso zavezujoče in niso zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe.

(3) Preko sistema spletnega nakupovalnega vozička lahko oddate zavezujočo ponudbo nakupa (naročila).

Tu je blago, namenjeno nakupu, shranjeno v "nakupovalni košarici". Z ustreznim gumbom v navigacijski vrstici lahko kadar koli prekličete "nakupovalni voziček" in ga spremenite. Po ‘check-out’ in vnosu ustreznih osebnih podatkov ter pogojev plačila in pošiljanja se vsi podatki o naročilu ponovno prikažejo na strani s pregledom naročila. Preden je naročilo poslano, lahko znova preverite vse podatke, jih spremenite (kar lahko storite tudi s funkcijo ‘nazaj’ v internetnem brskalcu) ali pa prekličete nakupno transakcijo. Ko naročilo oddate z gumbom »Oddaj naročilo v povezavi s plačilno obveznostjo« velja, da ste nam dali zavezujočo ponudbo. Nato prejmete samodejno ustvarjeno e-poštno sporočilo o prejemu vašega naročila. To e-poštno sporočilo še ne vodi do sklenitve pogodbe.

(4) Sprejem ponudbe (in s tem tudi sklenitev pogodbe) se izvede v roku 2 dni prek besedilne potrditve (npr. E-pošte), v kateri prejmete potrditev (potrdilo o naročilu) v zvezi z izvršitvijo naročila ali dostavo navedenih izdelkov.

(5) Izvedba naročila in pošiljanje vseh podrobnosti, ki jih zahteva sklenitev pogodbe, se izvedeta po elektronski pošti, delno avtomatizirano. Posledično morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste ga pri nas shranili, pravilen in da je zagotovljeno prejemanje ustreznih e-poštnih sporočil. Zlasti morate zagotoviti, da ustrezna e-poštna sporočila ne blokira filter SPAM ali promocija.

§ 3. Pravica do pridržanja, pridržek lastninske pravice

(1) Pravico do pridržanja lahko uveljavite le, če gre za zadevne zahtevke, ki izhajajo iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Blago ostane v naši lasti do popolnega plačila.

§ 4. Garancija

(1) Veljajo zakonske garancijske pravice.

(2) Kot potrošnik morate izdelek takoj preveriti glede popolnosti, vidnih napak in transportne škode in to takoj, ko je dostavljen. Vse morebitne pritožbe morjajo biti narejene takoj v pisni obliki. To ne bo vplivalo na vaše pravne zahteve glede garancije.

§ 5. Izbira prava, kraj izpolnitve, pristojnost

(1) Uporablja se slovenska zakonodaja. Ta izbira prava velja le za stranke, če ne povzroči preklica zaščite, ki jo zagotavljajo obvezne določbe zakonodaje države, v kateri ima običajno prebivališče stranke.

(2) Če niste potrošnik, temveč podjetnik, pravna oseba javnega prava ali institucionalni sklad javnega prava, je naše poslovno mesto kraj sodne pristojnosti in kraj izpolnitve vseh storitev, ki sledijo iz poslovnih odnosov, ki obstajajo z nami. Isti pogoj velja za primere, ko niste povezani s splošnim pristojnim sodišča v Sloveniji ali EU, pa tudi za primere, ko kraj prebivanja ali običajni kraj prebivanja v času začetka postopka ni znan. To nima nobenega vpliva, da se obrnete na sodišče, povezano z drugim krajem pristojnosti.

(3) Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo.

II. Informacije za stranke

§ 1. Identiteta prodajalca

T&R kava d.o.o.
Volče 96, 5220 Tolmin,
Slovenija, Evropa

0038640809220
hello@guodle.com
www.guodle.com

Alternativno reševanje sporov:
Evropska komisija ponuja platformo za izvensodno reševanje sporov (ODR platforma), ki si jo lahko ogledate na https://ec.europa.eu/odr.

Pripravljeni smo začeti postopek za reševanje sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.

§ 2. Informacije o sklenitvi pogodbe

Tehnični koraki, povezani s sklenitvijo pogodbe, samo sklenitvijo pogodbe in popravnimi možnostmi, se izvajajo v skladu s predpisi "sklenitev pogodbe" v naših običajnih pogojih poslovanja (I. del).

§ 3. Pogodbeni jezik, shranjevanje besedila pogodbe

(3.1) Pogodbeni jezik je slovenščina ali angleščina.

(3.2) Celotno besedilo pogodbe pri nas ni shranjeno. Pred pošiljanjem naročila lahko prek sistema spletnega nakupovalnega vozička podatke o pogodbi natisnete ali elektronsko shranite s funkcijo tiskanja brskalnika. Po prejemu naročila vam podatke o naročilu, zakonsko določene podrobnosti v zvezi s pogodbami o prodaji na daljavo in standardnimi poslovnimi pogoji ponovno pošljemo po e-pošti.

§ 4. Glavne značilnosti izdelka ali storitve

Ključne značilnosti blaga in / ali storitev najdete v ustrezni ponudbi.

§ 5. Cene in način plačila

(5.1) Cene, omenjene v posameznih ponudbah, predstavljajo skupne cene, prav tako pa tudi stroški pošiljanja. Vključujejo vse sestavine cen, vključno z vsemi naključnimi davki.

(5.2) Stroški odpreme, ki nastanejo, niso vključeni v nakupno ceno. Ogledate si jih lahko s klikom ustreznega gumba na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi, prikazani so ločeno med transakcijo naročila, poleg tega pa jih morate nositi tudi vi, če brezplačna dostava ni potrjena.

(5.3) Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani s klikom ustreznega gumba na naši spletni strani ali pa so razkriti v ustrezni ponudbi.

(5.4) Če za posamezne načine plačila ni določeno drugače, postanejo plačilni zahtevki, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, plačljivi takoj.

§ 6. Pogoji dostave

(6.1) Pogoje dostave, datum dobave in obstoječe omejitve dobave najdete s klikom na ustrezen gumb na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi.

(6.2) Če ste potrošnik je zakonsko urejeno naslednje: Tveganje, da se prodani izdelek nenamerno uniči ali poslabša med odpremo, ko je izdelek dostavljen, ne glede na to ali je zavarovan. Ta pogoj ne velja, če ste neodvisno naročili prevozniško podjetje, ki ga nismo določili mi ali osebo, ki je bila drugače imenovana za izvedbo poštnega prometa.

§ 7. Predpisana garancijska pravica

Odgovornost za napake urejajo določbe o "garanciji" v naših Splošnih pogojih poslovanja (I. del).